Презентовано Туристичний барометр України

29 січня 2021 р. ГС «Національна туристична організація України» (далі НТОУ) презентувала результати багатомісячної роботи щодо збирання статистичної бази вітчизняного туризму.

Вперше в країні підготовлено Туристичний барометр України. Видання містить дані щодо внеску туризму в сукупну пропозицію товарів, послуг в рамках національної і регіональної економіки, отримані на основі методики допоміжного (сателітного) рахунку туризму.

Крім того, напрацьовано методологію визначення таких важливих показників як внесок у ВРП галузей туризму, внесок у ВРП від безпосереднього обслуговування відвідувачів, ВВП, сформований безпосередньо в туризмі.

Івано-Франківська область стала єдиною в Україні, для якої вдалось вже зараз вирахувати всі три показники, зокрема і внесок туристичної індустрії в економіку регіону:

8,27% – валова додана вартість, що створюється в галузях туризму (за даними 2018 р.);

7,78% – валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі (за даними 2018 р.);

12,82% – внесок туризму в економіку області (за даними 2018 р.).

Туристичний барометр України – це інноваційний формат аналізу і подання статистичної інформації, який є результатом збору і аналізу усіх доступних статистичних даних, які тим чи іншим чином характеризують туризм. Показники Туристичного барометра України відображають аналіз великого об’єму статистичної інформації, яку ми отримали у відповідь на запити до багатьох офіційних джерел: Державної служби статистики України, Державної прикордонної служби України, Національного банку України, Державної податкової служби України, головних управлінь статистики в областях України тощо. При побудові сателітного рахунку було використано дані, зібрані в регіонах України під час опитувань, ініційованих структурними підрозділами органів місцевої виконавчої влади, уповноваженими з питань розвитку туризму. При підготовці Туристичного барометру України враховано численні особливості національного законодавства та існуючої на даний час інформаційної бази.

Це вперше, коли робота такого рівня проведена і успішно доведена до логічного завершення. Цей пілотний проект є початком нової епохи достовірних статистичних досліджень в національному туризмі. Системний розвиток туристичної галузі потребує створення туристичного продукту, розбудову туристичної інфраструктури, збільшення інвестиційних надходжень, формування і зміцнення іміджу території, просування урбаністичного дизайну, напрямів і форм промоції. І кожне таке рішення потребує надійного інформаційного забезпечення, що ґрунтується на розрахунку і аналізі кількісних індикаторів, в основі яких лежать статистичні дані.

Існуюча система статистики туризму характеризується низкою внутрішніх протиріч, що серйозно ускладнює подальше використання даних з метою прийняття стратегічних рішень. Вдосконалення національної системи туристичної статистики, її адаптація до сучасних потреб користувачів, переведення на доступну цифрову платформу – це актуальні для української сфери туризму завдання, вирішення яких дасть можливість краще розуміти ринкові тенденції, відслідковувати закономірності розвитку туризму; враховувати просторові особливості; визначити і оцінити цільові ринки. Зрозуміла та доступна статистика туризму стає підставою для прийняття стратегічних рішень як підприємцями, так і органами державної та місцевої влади, зокрема пов’язаних із інвестуванням або фінансуванням туристичних проектів.

Структурно представлений Туристичний барометр України репрезентує детальну збірку даних щодо туристичного попиту (потік відвідувачів, кількість розміщених у колективних засобах розміщування, відвідувачі музеїв, пасажиропотік), туристичної пропозиції (зайнятості в галузях туризму, інвестиційної активності, платіжного балансу в галузях, що відносяться до туризму. Це видання також містить дані щодо внеску туризму в сукупну пропозицію товарів і послуг в рамках національної та регіональної економіки, отримані на основі методики допоміжного (сателітного) рахунку туризму. Обрахунок цих даних став можливим завдяки великому об’єму достовірної інформації, що було надана Державною службою статистики України та Управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

Принциповою відмінністю цього видання є застосований в ньому новий для української статистики туризму підхід – великі масиви даних структурної статистики щодо кількості суб’єктів господарювання, зайнятості, обсягів реалізованих послуг, доданої вартості і витрат згруповані згідно викладеного у Міжнародних рекомендаціях статистики туризму 2008 року принципу – за видами туристичних продуктів, що дозволяє зробити крок у напрямку розуміння визначного місця туризму в економіці України.

Туристичний барометр України – це інноваційний, зручний і надійний інструмент статистичного дослідження, призначений для використання фахівцями органів державної виконавчої влади всіх рівнів, органами громадського самоврядування, потенційними інвесторами, представниками бізнесу, наукових організацій та установ, профільних громадських організацій, інших зацікавлених фізичних та юридичних осіб. Використовуючи нову методику, кожна область України, вже зараз може достовірно порахувати найважливіші показники – внесок у ВРП галузей туризму, внесок у ВРП від обслуговування відвідувачів і ВВП сформований безпосередньо в туризмі.

Розробники і упорядники Туристичного барометру України висловлюють велику подяку усім тим, хто доклав значних зусиль для того, щоб це видання вийшло в світ, особливо відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської області та Управлінню туризму та курортів Херсонської області за плідну співпрацю і практичну допомогу.

ГС «Національна туристична організація України» висловлює подяку куратору проекту, головному експерту НТОУ з питань статистики туризму – Забалдіній Юлії, а також усім нашим колегам, які взяли участь у розробці методології, роботі зі збору, аналізу і дизайну даних, розробці електронних дашбордів та формуванні Туристичного барометру України: Наталії Роскладці, Андрію Роскладці, Віталіні Мартиновській, Віталію Передерку, Миколі Шаповалу, Наталії Табаці, Івану Воіну та багатьом іншим.

Детально ознайомитися з документами можна на офіційному вебсайті Національної туристичної організації України за посиланнями:

1. Рекомендації Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO): http://www.ntoukraine.org/assets/files/UNWTO_IRTS_2008_1_UA.pdfhttp://www.ntoukraine.org/assets/files/UNWTO_IRTS_2008_2_UA.pdfhttp://www.ntoukraine.org/assets/files/UNWTO_TSA_2008_UA.pdf

2. Нова методологія національної системи туристичної статистики (НСТС): http://www.ntoukraine.org/assets/files/NTOU_Statistics_NSTS.pdf

3. Туристичний барометр України:
http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-2020.pdf

4. Інфографіка актуальної туристичної статистики за 2019 рік:
http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-poster-2020.pdf

5. Електронні дашборди туристичної статистики за період 2009-2019 років: http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html

Цей проект було реалізовано в рамках комплексної підтримки туристичного сектору через Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Джерело: https://compass-tour.com.ua/?m0prm=2&show=1014